KLUB DIANA
Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel, z. s.
Žlutý kopec 543/7, Staré Brno, 602 00 Brno, Doručovací číslo: 656 53
e-mail: dianaklub@post.cz

Vážení přátelé,

hlavním posláním této organizace je pomáhat onkologicky nemocným pacientkám probudit v nich sílu a odvahu znovu se zapojit do života ve společnosti. Usilujeme o to, aby nikdo nezůstal osamocen se svou nemocí.

Poslání a cíle Klubu Diana:

Poradní den v Klubu Diana je každé úterý v době 15.00-17.00 hod. Klub Diana sídlí ve Švejdově pavilonu Masarykova onkologického ústavu, v 1. poschodí, v ordinaci nutriční poradny, dveře č. 2113.

Členy se mohou stát onkologičtí pacienti, jejich rodinní příslušníci a přátelé. Srdečně Vás tímto zvou členové Klubu Diana.

Stránky vytvořeny: Plžem